Uygulama Alanları


Park ve bahçelerde yağmur suyu drenajı

Havzalar, yağmur suyunun drenajı veya depolanması için yolların, açık otoparkların veya yeşil yüzeylerin 1 ila 3,5 m altına yapılabilir.

Yağmur suyunun tekrar kullanımı

DRENING® yağmur suyunu toplamak, depolamak ve tekrar kullanmak için kullanılabilir.

Atık su drenajı

Konut tipi ve endüstriyel binalar için atık su drenajı - sıhhi tesisattan gelen su veya saflığı bozulmuş herhangi bir su.

Daha Fazla Bilgi