Atık su drenajı

Kanalizasyon sistemi bağlantısının istenmediği veya mümkün olmadığı durumlarda atık suyun arıtılması ve drenajı için DRENING® sistemi kullanılabilir. DRENING® parçaları kullanılarak oluşturulan tekli ve çoklu dağıtım tünelleri oluşturulabilir.Drenaj havzasının önündeki bir rögar/arıtma deposu atık suyun katı kısmını alır ve sıvı kısmını drenaj sistemine homojen bir şekilde dağıtır. DRENING®’in süzme özelliği sayesinde atık su dağıtım sistemlerinin tasarlanması oldukça basittir ve uygulamayı son derece esnek ve hassas bir hale getirir.Her bir parçanın alt kısmı açık ve en yüksek olası temas yüzeyine sahip olduğu için DRENING® delikli drenaj boruları, aynı hacimdeki sızdırmalı foseptik gibi geleneksel sistemlerden çok daha yüksek bir süzme kapasitesine sahiptir.